SFUB tillhandahåller denna webbplats som stöd för ansökan av stipendium och administration av uppgifter om den sökande.

För allmän information om verksamheten och information om tider och villkor för att söka stipendium vänligen besök SFUB hemsida sfub.se.

Logga in med Bank ID

Starta BankID på mobil enhet eller på denna dator. Du behöver inte ange personnummer.

Ange personnummer och starta BankID på mobil eller dator.

 
SFUB hanterar personuppgifter i enlighet med gällande policy för personuppgifter: I denna policy framgår syfte och laglig grund för behandling av personuppgifter. I samband med att en ansökan lämnas efterfrågas även möjligheten att efter genomförd aktivitet publicera en reserapport eller motsvarande, för denna publicering efterfrågas samtycke. Se vidare sfub.se/personuppgifter.